วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ท่องเที่ยวมะริด จองทัวร์มะริด ประเทศพม่า ไหว้พระ เมืองมะริด อิ่มใจได้บุญ วัดพระพุทธไสยาสน์อตูละ ชเวทัลเยือง (Atula Shwethalyaung)แห่งเมืองมะริด โทร 098-0641749


วัดพระพุทธไสยาสน์อตูละ ชเวทัลเยือง (Atula Shwethalyaung)แห่งเมืองมะริด: วัดพระนอนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะปาเตท (Pa Htet) ใกล้กับเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) การเดินทางไปวัดพระนอนจะต้องนั่งเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีเรือหลายลำจอดเรียกผู้โดยสารอยู่ตรงท่าเรือบนถนนเลียมชายหาด (Strand Road) วัดพระนอนแห่งนี้มีความยาว 144 ศอก ถือว่าเล็กกว่าวัดพระนอนที่เมืองทวายซึ่งมีความยาวประมาณ 162 ศอก วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในพม่าตอนนี้อยู่ทีเมืองมูเดิง (Mudon) ใกล้กับเมืองเมาะละแหม่ง มีชื่อว่าวัดพระนอนวิน เส่ง ตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya) และอันดับสองคือวัดพระนอนชเวตาเลียว (Shwe Thal Lyaung) ที่เมืองพะโค (หงสาวดี) วัดพระนอนที่เมืองมะริดสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2498 ภายในองค์พระแบ่งเป็นห้องๆ แสดงพุทธประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า วัดพระนอนแห่งนี้ยามค่ำคืนจะงดงามไปด้วยแสงไฟที่ประดับประดาไว้รอบพระพุทธรูปและมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าทุกเพศทุกวัยมาสักการะและท่องเที่ยวพักผ่อนกันทุกวัน
พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในเขตวงราชธานี ยังส่งอิทธิพลให้กับพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรอยุธยา และแพร่หลายไปจนถึงหัวเมืองชายขอบอย่างเช่นที่เมืองมะริด (Myeik) วัดเถนดอคยี พญา (Theindawgyi Paya) ประเทศพม่า  ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการตกแต่ง ขึ้นใหม่ เช่นที่ขอบไรพระศก และลวดลายที่พระเขนย แต่พุทธลักษณะส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้พระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่า

พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในเขตวงราชธานี ยังส่งอิทธิพลให้กับพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรอยุธยา และ
แพร่หลายไปจนถึงหัวเมืองชายขอบอย่างเช่นที่เมืองมะริด (Myeik) วัดเถนดอคยี พญา (Theindawgyi Paya) ประเทศพม่า (รูปที่ ๑๐.๘) ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการตกแต่ง ขึ้นใหม่ เช่นที่ขอบไรพระศก และลวดลายที่พระเขนย แต่พุทธลักษณะส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น